2. Heian nidan

Druga učenička kata heian shodan u dvije izvedbe:

JKA (Japan karate association) izvedba:

Hirokazu Kanazawa: