Heian shodan

Prva učenička kata heian shodan u dvije izvedbe:

JKA (Japan karate association) izvedba:

Hirokazu Kanazawa: