Kata

Najčešće objašnjenje KATA je borba sa zamišljenim protivnicima.